Viesnīca "Brīze" atrodas
Oskara Kalpaka ielā 68/70,
Liepājā, LV-3417, Latvijā

Tel./Fax: +371 634 41566
E-pasts: brize.liepaja@apollo.lv